Odszkodowania za wypadki w rolnictwie

Odszkodowania za wypadki w rolnictwie

 

Jako wypadek przy pracy rolniczej określa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

*na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na  terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub

*w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub

*podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub

*w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 albo w drodze powrotnej.

Niestety, wypadki przy pracach rolniczych to w naszym kraju smutna rzeczywistość. Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku rolniczym, możesz wnioskować o wypłatę odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty.

 

Jeśli w wyniku wypadku rolniczego doszło do śmierci kogoś z Twojej najbliższej rodziny, masz prawo uzyskać należne świadczenia finansowe z tego tytułu.

 

W wielu przypadkach, oprócz odszkodowania z KRUS można także uzyskać świadczenia z ubezpieczeń NNW, ubezpieczeń na życie czy z ubezpieczenia OC gospodarstw rolnych.

 

Procedura uzyskania należnych środków finansowych często bywa żmudna i pracochłonna. Zwłaszcza, jeśli jako poszkodowany będziesz próbował wyegzekwować je bez fachowej pomocy. Chcąc uzyskać świadczenia z tytułu wypadku rolniczego, warto poprosić o wsparcie profesjonalną kancelarią odszkodowawczą, która pomoże Ci uzyskać należne środki finansowe. Korzystając z pomocy ekspertów nie ponosisz inwestycji finansowych i czasowych.

Można uzyskać odszkodowanie za wypadek rolniczy do 20 lat wstecz,a także gdy sprawca nie wykupił obowiązkowego ubezpieczenia OC gospodarstwa rolnego.

 

Więcej informacjii lub kontakt z ekspertem po wypełnieniu formularza poniżej.

 

 

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz