Systemy pilnowania zwierząt – nowoczesne wyposażenie ferm

Systemy pilnowania, doglądania i zarządzania hodowlą zwierzęcą w gospodarstwach rolnych.

Wzrastający popyt , badania nad ulepszeniem materiału genetycznego, poprawa wyposażenia ferm i dostępność względnie taniego pożywienia wszystkie te czynniki wraz ze stale wzrastającą konkurencją i coraz wyższymi normami, zmuszają hodowców do specjalizacji i wdrażania nowoczesnych technik produkcji.

 

Nowoczesna farma 

Najnowocześniejsze systemy zarządzania produkcją żywego inwentarza opierają się na maksymalnym wykorzystaniu zasobów przy jak najmniejszych stratach produkcyjnych. W związku z rosnącą konkurencją jakościową i cenową, samo obniżenie kosztów produkcji okazuje się niewystarczające.

Podstawą zarządzania nowoczesnej farmy jest centralny system sterujący, który zarządza w sposób zautomatyzowany całym procesem produkcyjnym w przeciwieństwie do wcześniejszych wersji, administrujących jedynie określone zadania. Systemy kontroli zawiadują całą farmą – od systemów podawania paszy, sterownia klimatem, oczyszczaniem  powietrza, wagami i systemami mielenia i mieszania pasz po odchów, tucz i silosy.

Centralne systemy sterowania pozwala sprawować kontrolę nad całą fermą z jednego miejsca. Nowoczesne, zintegrowane systemy są ponadto wyposażone w czujniki monitorujące stan zdrowie pojedynczych sztuk bydła, zawiadują systemem mikroklimatu i co najważniejsze, są w stanie inteligentnie reagować na pojawiające się zagrożenia, nawet bez udziału człowieka. Systemy awaryjne jak na przykład system awaryjnego otwierania klap, oraz zintegrowane systemy ewakuacjizapewnia możliwość przeżycia zwierzętom w przypadku braku zasilania lub awarii całej wentylacji.

 

Technologie karmienia

Nowoczesne zdobycze techniki zastosowane w praktyce dają fenomenalne efekty również w technologii karmienia. Ma to szczególne znacznie w szybkim przyroście masy dużych zwierząt hodowlanych. System wywołanego karmienia, nadzorowany przez centralny komputer, pozwala na wizualizację wszystkich danych i wyników dotyczących hodowli loch oraz przekazywanie aktualnych zdjęć bezpośrednio z budynku inwentarskiego.

Warto również wspomnieć o stałym rozwoju metod karmienia na mokro, które szczególnie w Stanach Zjednoczonych powoli wypierają tradycyjne metody karmienia. Nowoczesny i ekonomiczny system żywienia zwierząt na mokro oznacza nie tylko niezawodne zaopatrywanie wszystkich zwierząt w paszę płynną, ale także maksimum higieny, co przekłada się bezpośrednio na jakość żywca i spadek zachorowalności a więc strat w procesie produkcyjnym.

Dzięki badaniom podstawowym prowadzonym przez instytuty badawcze udało się wprowadzić najnowsze technologie systemu PEF pulsacyjnego pola elektrycznego. Dzięki temu kiszonka z kukurydzy staje się dla trzody strawna. Jest to doskonałe rozwiązanie biorąc pod uwagę wysoką kaloryczność i wydajność kukurydzy. W żywieniu na mokro jest możliwe skarmianie paszy o zawartości kiszonki z całych roślin kukurydzy, w udziale do 15 % w recepturze. Pasza o odpowiedniej zawartości błonnika przyczynia się do mniejszego zużycia antybiotyków i w ten sposób poprawia zdrowie i kondycję zwierząt.

 

Technologia na każdym kroku

Nowoczesne metody hodowli mają zastosowanie w każdej dziedzinie i typie produkcji. Poza kwestiami systemów komputerowych i karmienia, technologiczne zdobycze wykorzystuje się również takich procesach jak : zarządzenie procesem sztucznej inseminacji, systemy oczyszczania zużytego powietrza, przetwarzanie kompostu i wstępna adaptacja biomasy, nowoczesne systemy ważenia i segregacji zwierząt.

Jednak technologia idzie dalej i już dziś powstają projekty farm przyszłości, nowoczesnych jednostek przypominających placówki kosmiczne, w których inteligentne komputery zawiadują hodowlą skoncentrowaną na pojedynczych sztukach analizowanych za pomocą wszczepianych mikroczipów monitorujących z uwzględnieniem diagnostyki cytomoekularnej. W takich projektach nieodległej już przyszłości gazy i biomasa wykorzystywane będą całkowicie na miejscu w zamkniętym obiegu cyrkulacji energii, dzięki czemu jeszcze bardziej obniża się koszty produkcji. Dopracowanie tych technologii uczyni z farmy sprawnie funkcjonujący organizm dążący do homeostazy, dzięki czemu wyeliminowane zostaną problemy higieniczne i zakaźne, co przełoży się dodatnio również na stan środowiska.

 

Badania podstawowe

Jednocześnie wraz z rozwojem bezpośrednich systemów zarządzania, na całym świecie prowadzone są badania podstawowe, które są konieczne do wytwarzania nowych technologii. Badania te koncentrują się na takich dziedzinach jak: zwiększaniu jakości produkowanego mięsa, zintensyfikowane badania genetyczne, ochrona przed czynnikami chorobotwórczymijak również szczególnie w Unii Europejskiej aspekt ekologiczny i czynniki środowiskowe.

Z najnowszych badań prowadzonych w Polsce warto wymienić : Diagnoza pochodzenia i sposobu dziedziczenia prostych cech fenotypowych (herpetofauna) Wyniki badan pozwolą doprecyzować sposób dziedziczenia się tych cech, genetyczne uwarunkowanie odpowiedzi immunologicznej na stany zapalne gruczołu mlekowego.

Wprowadzenie diagnostyki cytomoloekularnej w nowoczesnej hodowli zwierząt gospodarczych daje niezwykłe efekty w szybkim reagowaniu na zagrożenia chorobowe.Ponadto prowadzona jest diagnostyka stanu zdrowotnego wymion (badania cytologiczne i bakteriologiczne) połączona z analizą polimorfizmu (STR, RFLP, SSCCP) wybranych regionów głównego układu zgodności tkankowej. Wyniki badań są wdrażane do codziennej praktyki pozwalającej na szybką diagnozę stanu wymienia zwierząt.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz