Systemy pilnowania zwierząt – nowoczesne wyposażenie ferm

Nowoczesna farma czyli systemy pilnowania, doglądania i zarządzania hodowlą zwierzęcą w gospodarstwach rolnych. Wzrastający popyt , badania nad ulepszeniem materiału genetycznego, poprawa wyposażenia ferm i dostępność względnie taniego pożywienia wszystkie te czynniki wraz ze stale wzrastającą konkurencją i coraz wyższymi normami, zmuszają hodowców do specjalizacji i wdrażania nowoczesnych technik produkcji.

Nowoczesna farma. 

Najnowocześniejsze systemy zarządzania produkcją żywego inwentarza opierają się na maksymalnym wykorzystaniu zasobów przy jak najmniejszych stratach produkcyjnych. W związku z rosnącą konkurencją jakościową i cenową, samo obniżenie kosztów produkcji okazuje się niewystarczające.

Podstawą zarządzania nowoczesnej farmy jest centralny system sterujący, który zarządza w sposób zautomatyzowany całym procesem produkcyjnym w przeciwieństwie do wcześniejszych wersji, administrujących jedynie określone zadania. Systemy kontroli zawiadują całą farmą – od systemów podawania paszy, sterownia klimatem, oczyszczaniem  powietrza, wagami i systemami mielenia i mieszania pasz po odchów, tucz i silosy.

Centralne systemy sterowania pozwalają sprawować kontrolę nad całą fermą z jednego miejsca. Nowoczesne, zintegrowane systemy są ponadto wyposażone w czujniki monitorujące stan zdrowia pojedynczych sztuk bydła oraz zawiadują systemem mikroklimatu. A co najważniejsze, są w stanie inteligentnie reagować na pojawiające się zagrożenia, nawet bez udziału człowieka. Systemy awaryjne, oraz zintegrowane systemy ewakuacji zapewniają możliwość przeżycia zwierzętom w przypadku braku zasilania lub awarii całej wentylacji.

Technologie karmienia.

Nowoczesne zdobycze techniki zastosowane w praktyce dają fenomenalne efekty również w technologii karmienia. Ma to szczególne znacznie w szybkim przyroście masy dużych zwierząt hodowlanych. System wywołanego karmienia, nadzorowany przez centralny komputer, pozwala na wizualizację wszystkich danych i wyników dotyczących hodowli loch. Gotowe dane w postaci aktualnych zdjęć przekazuje bezpośrednio z budynku inwentarskiego.

Warto również wspomnieć o stałym rozwoju metod karmienia na mokro, które szczególnie w Stanach Zjednoczonych powoli wypierają tradycyjne metody karmienia. Nowoczesny i ekonomiczny system żywienia zwierząt na mokro oznacza nie tylko niezawodne zaopatrywanie wszystkich zwierząt w paszę płynną, ale także maksimum higieny. To przekłada się bezpośrednio na jakość żywca i spadek zachorowalności, a więc strat w procesie produkcyjnym.

Dzięki badaniom podstawowym prowadzonym przez instytuty badawcze udało się wprowadzić najnowsze technologie systemu PEF pulsacyjnego pola elektrycznego. Dzięki temu kiszonka z kukurydzy staje się dla trzody strawna. Jest to doskonałe rozwiązanie biorąc pod uwagę wysoką kaloryczność i wydajność kukurydzy. W żywieniu na mokro jest możliwe skarmianie paszy o zawartości kiszonki z całych roślin kukurydzy, w udziale do 15% w recepturze. Pasza o odpowiedniej zawartości błonnika przyczynia się do mniejszego zużycia antybiotyków i w ten sposób poprawia zdrowie i kondycję zwierząt.

Technologia na każdym kroku.

Nowoczesne metody hodowli mają zastosowanie w każdej dziedzinie i typie produkcji. Technologiczne zdobycze wykorzystuje się również takich procesach jak: zarządzenie procesem sztucznej inseminacji, systemy oczyszczania zużytego powietrza, przetwarzanie kompostu i wstępna adaptacja biomasy, nowoczesne systemy ważenia i segregacji zwierząt.

Jednak technologia idzie dalej i już dziś powstają projekty farm przyszłości, nowoczesnych jednostek przypominających placówki kosmiczne. W takich placówkach inteligentne komputery zawiadują hodowlą skoncentrowaną na pojedynczych sztukach analizowanych za pomocą wszczepianych mikroczipów monitorujących z uwzględnieniem diagnostyki cytomolekularnej. W takich projektach nieodległej już przyszłości gazy i biomasa wykorzystywane będą całkowicie na miejscu w zamkniętym obiegu cyrkulacji energii. Dzięki temu jeszcze bardziej obniża się koszty produkcji. Dopracowanie tych technologii uczyni z farmy sprawnie funkcjonujący organizm dążący do homeostazy. Wyeliminowane zostaną problemy higieniczne i zakaźne, co przełoży się dodatnio również na stan środowiska.

Badania podstawowe.

Jednocześnie wraz z rozwojem bezpośrednich systemów zarządzania, na całym świecie prowadzone są badania podstawowe, które są konieczne do wytwarzania nowych technologii. Badania te koncentrują się na takich dziedzinach jak: zwiększaniu jakości produkowanego mięsa, zintensyfikowane badania genetyczne, ochrona przed czynnikami chorobotwórczymi jak również szczególnie w Unii Europejskiej aspekt ekologiczny i czynniki środowiskowe.

Wprowadzenie diagnostyki cytomolekularnej w nowoczesnej hodowli zwierząt gospodarczych daje niezwykłe efekty w szybkim reagowaniu na zagrożenia chorobowe. Ponadto prowadzona jest diagnostyka stanu zdrowotnego wymion (badania cytologiczne i bakteriologiczne) połączona z analizą polimorfizmu (STR, RFLP, SSCCP) wybranych regionów głównego układu zgodności tkankowej. Wyniki badań są wdrażane do codziennej praktyki pozwalającej na szybką diagnozę stanu wymienia zwierząt.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany , aby pisać komentarze.