Nowoczesne technologie hodowli zwierząt

Produkcja zwierzęca zajmuje szczególnie miejsce w sektorze rolnictwa. Ma ona na celu dostarczenie materii organicznej oraz nawozów naturalnych, wykorzystywanych do upraw. Chcąc uzyskać jak najlepsze wyniki w hodowli zwierząt, konieczne jest zapewnienie im odpowiednich warunków bytowania. Dobrostan zwierząt gwarantuje nie tylko doskonałą jakość otrzymywanych produktów, ale także jest gwarancją braku chorób wśród pogłowia.

Co charakteryzuje dobrą hodowlę?

Dobry hodowca ryb, drobiu czy też trzody chlewnej powinien charakteryzować się przede wszystkim znajomością potrzeb zwierząt, ich zdrowia oraz warunków mających związek z ich dobrostanem. W branży hodowlanej oraz rolniczej wciąż pojawiają się nowe technologie mające na celu zoptymalizowanie pracy rolników, jak i zapewnienie jeszcze lepszych warunków bytowania zwierząt. Warto jest zapoznać się z najważniejszymi z nich, które dotyczą hodowli trzody chlewnej, drobiu, a także ryb, oraz dowiedzieć się, w jaki sposób wpływają one na zwiększenie produkcyjności.

 

Drób

Według danych konsumenckich w naszym kraju wciąż najwięcej spożywa się mięsa drobiowego. Z tego też powodu, właściciele ferm drobiu zarówno przeznaczonego na mięso, jak i do produkcji jajek wciąż wzbogacają swoje gospodarstwa o nowe rozwiązania technologiczne. Mają one na celu, wspomnianą już wcześniej poprawę dobrostanu zwierząt, co będzie miało swoje odbicie również w ich produkcyjności. Nowinki technologiczne, pomału wkraczające do gospodarstw w Polsce dotyczą przede wszystkim odchowu kurcząt.

Młode kurczaki

Pisklęta są bardzo wrażliwe na zmienne warunki panujące w kurniku tj. przepływ powietrza, wilgotność podłoża oraz temperatura otoczenia. Kilkudniowe kurczęta, mające niedojrzały układ termoregulacyjny wymagają szczególnych warunków, aby móc prawidłowo się rozwijać. Warto zauważyć, że konieczność dogrzewania oraz naświetlania kurnika dla kurcząt w tym okresie, znacznie zwiększa koszty produkcji drobiu.

Technologia HatchBrood prezentuje zupełnie inne, nowatorskie podejście do procesu odchowu kurcząt. Ma ono na celu nie tylko przyspieszenie procesu ich dorastania. Znacznie zmniejsza koszty odchowu oraz pozwala na ujednolicenie czasu trwania dojrzewania wszystkich kurcząt. Po wylęgnięciu się piskląt umieszcza się je w jednostce systemowej. W każdej z nich możliwe jest pomieszczenie, aż 39.500 sztuk piskląt. Wszystkie parametry niezbędne kurczętom do prawidłowego rozwoju, zostają w niej zoptymalizowane w taki sposób, aby dostęp zarówno powietrza, wody, a także paszy był taki sam dla każdego zwierzęcia.

Dzięki technologii tego typu każde pisklę zyskuje odpowiednią ilość miejsca, do swobodnego poruszania się, co ma ogromny wpływ na jego samopoczucie, a w efekcie również rozwój fizyczny. Przy specjalnych koszach, w których przebywają kurczęta znajdują się także poidła ze swobodnie przepływającą wodą, dzięki czemu jest ona stale czysta i świeża. Pojemniki na paszę zostały zaprojektowane w taki sposób, aby swobodnie pomieścić ilość pożywienia na pierwsze cztery dni życia piskląt. Karma może być dozowana ręcznie lub też automatycznie co znacznie skraca czas pracy.

Nowoczesne oświetlenie

Technologia tego pomysłowego systemu wniosła także szczególne zmiany w zakresie oświetlenia niezbędnego dla kurcząt. Do tego celu wykorzystano żarówki LED. Ich ogromną zaletą jest znaczna energooszczędność co pozwala na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej. Liczne testy przeprowadzane nad tym nowatorskim rozwiązaniem dowodzą, iż pisklęta dorastające w systemach hatch Brood zyskały większą masę ciała oraz wydajność co w efekcie prowadzi także do zwiększenia produkcyjności.

Trzoda chlewna

Trzoda chlewna hodowana jest przede wszystkim do produkcji mięsa oraz tłuszczu zwierzęcego. W ciągu wielu lat udoskonalania sposobów hodowania tych zwierząt, dążono przede wszystkim do skrócenia czasu dojrzewania prosiąt oraz przyspieszanie tuczenia młodych osobników. Już wiele lat temu dowiedziono, że dobrostan zwierząt, a więc także ich samopoczucie ma zasadniczy wpływ na powodzenie hodowli oraz jakość uzyskanych produktów. W dziedzinie hodowli trzody chlewnej powstaje coraz więcej nowatorskich technik mających na celu poprawę dobrostanu oraz efektów hodowli świń. Düsser Rooting Tower to technologia dotycząca behawioru zwierząt. Dobry stan psychiczny zwierząt to także zapewnienie im możliwości naturalnych zachowań oraz odruchów. W tym celu montuje się specjalną wieżę, w której wnętrzu znajdują się ziarna, warzywa czy też siano. Przez umieszczony tuż przy podłodze otwór, przedmioty wypadają na ściółkę zachęcając zwierzę do rycia.

Lochy i ich możliwości rozrodcze

Dobre wyniki hodowli zwierząt to również wysoki wskaźnik rozrodczy całego pogłowia. W celu jego poprawy, firma Big Doutchman Pig Euquipment opracowała system mający na celu jeszcze bardziej precyzyjne określenie gotowości rozrodczej macior. System opiera się na analizie zachowań macior, znajdujących się przy podajniku z jedzeniem wyposażanego w specjalne, elektroniczne detektory. Zwierzę zostaje poddane odpowiedniej stymulacji węchowej, dotykowej oraz słuchowej. Reakcja na wszystkie bodźce jest stuprocentową odpowiedzią na to, że zwierzę jest gotowe do rozrodu, czyli znajduje się w fazie rui.

Wiedza na ten temat pozwala na poddanie inseminacji większej ilości loch w gospodarstwie, co wpływa na jego produkcyjne osiągnięcia. Gwarancją zachowania dobrego zdrowia całego pogłowia zwierząt, jest wykrycie, a następnie wyeliminowanie każdego ogniska chorobowego. Do tego celu został stworzony nowoczesny system BigFarmNet. W czasie karmienia zwierzęta zostają poddane analizie zachowania. Informacje na jego temat trafiają do komputera z uwzględnieniem cech osobniczych. Dzięki gromadzonym danym możliwe jest określenie nienaturalnych zachowań u poszczególnych osobników mogące świadczyć o chorobie. Odpowiednio szybka reakcja na zmianę zachowania, pozwala na ochronę całego stada przed zachorowaniem, co z kolei zmniejsza straty wśród pogłowia.

 

Hodowla ryb

W Polsce spożywa się stosunkowo niewielkie ilości ryb. Nie oznacza to jednak, że w gospodarstwach zajmujących się hodowlą ryb nie wprowadza się nowości technologicznych, mających na celu zwiększenie efektywności pracy hodowców. Jedną z nowinek technologicznych stosowanych zarówno w przypadku zwierząt takich jak drób, trzoda chlewna a w końcu również ryby jest stosowanie efektywnych mikroorganizmów jako dodatku do paszy.

Domieszka probiotyku EM ma na celu poprawę ogólnego stanu ryb, ich zdrowotności, a także prędkości ich wzrostu. Co ciekawe, probiotyki tego rodzaju mają również zbawienny wpływ na wodę, w jakiej znajdują się karmione nim ryby. Dzięki zawartości mikroorganizmów woda staje się bardziej czysta dzięki mineralizacji organicznych elementów zalegających na dnie. Ten rodzaj technologii wymaga zadawania EM probiotyków wraz z codzienną paszą. Dzięki regularnemu stosowaniu dodatku przyrost masy ryb staje się znacznie szybszy, a proces rozwoju ikry oraz młodych ryb przebiega szybciej i z mniejszymi stratami.

Czy to ma sens?

Stosowanie nowatorskich technik pozwala na zwiększenie produkcyjności hodowli. Dzięki stosowanym metodą możliwe jest osiągnięcie lepszych wyników oraz znaczna redukcja kosztów utrzymania samych zwierząt, jak i pracowników. Automatyzacja systemów pozwala na sprawniejszą, dokładniejszą, a przede wszystkim szybszą obsługę całego gospodarstwa. Z pewnością wprowadzanie tego rodzaju zmian w gospodarstwach ma pozytywny wpływ na dobrostan zwierząt, a w efekcie również rozwój hodowli.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany , aby pisać komentarze.